Son yıllarda Yahudi iş adamları Kıbrıs Türk tarafında onlarca şirket kurmuş.

El altından toprak almışlar.

Birilerinin desteğiyle!

Araziler almışlar.

Öyle küçük arsalar değil.

Binlerce dönümlük araziler.

Tıpkı yüz yıl önce Fillistin'de yaptıkları gibi.

Kimi zengin iş adamları vasıtasıyla büyük toprakları almışlar.

Öyle diyorlar!

Bu topraklar üzerine binlerce evler, apartmanlar kondurmuşlar.

Villalar yapmışlar.

Girne sahillerini sahiplenmişler.

Şu anda tam otuz beş bin nüfusa ulaşmışlar.

Bu rakam Kıbrıs Türk Cumhuriyeti nüfusunun yüzde on'u kadardır.

Kıbrıs bir şekilde elden gidiyor mu?

Kıbrıs Yahudileşiyor mu?

Kıbrıs İsrailleşiyor mu?

Siyonistlerin gizi planları var olmasa hiç Kıbrıs'ta toprak alırlar mı?

Orayı da ele geçirip akıllarınca İsrail'in güvenliğini sağlama peşindeler.

Amaçları var.

Sinsi planları var.

İleriye dönük hesapları var.

Kıbrıs Türk tarafını ele geçirme hayalleri var.

Ele geçirip orayı da Filistin gibi zaman içinde sahiplenme amaçları var.

Bu kesin.

Kıbrıs Türk Cumhuriyeti devlet adamları bunu görmüyorlar mı?

Onca araziye konmalarını fark etmiyorlar mı?

Binlerce Yahudi'nin koca koca binalar yapmalarını görmüyorlar mı?

Yüzlerce tatil köyü yapılmasına kim izin verdi?

Kim ruhsat verdi?

Baş piskopos Makarios yetmiş, seksen yıl aynı şekilde Türklerin evlerini, arazilerini satın alarak sonra onları İngiltere'ye, Avustralya'ya zorla kovup  ele geçirdiği yerleri Rumlara verdi.

Şimdi aynı oyunu Yahudiler yapıyor.

Buna Kıbrıs Türk yöneticileri nasıl izin verirler?

Nasıl buna göz yumarlar?

Şu anda İsrail'in Filistinlilere yaptıklarını görmüyorlar mı!

O otuz beş bin Yahudi yarın "Bu toprakları satın aldık" diyerek başka satılık arazileri de büyük paralar vererek alır yarın Türkleri kovarlarsa ne yapacaksınız?

İsrail aynı yöntemle Filistin'i zapt etmedi mi?

İnanılacak gibi değil.

Yüz kırk yıl önce İngilizlere emanet olarak bırakılan Kıbrıs'a İngilizler hemen Yunanistan'da cezaevlerinde bulunan Rumlara af çıkartıp adaya, Kıbrıs'a getirip orayı Rumlaştırdılar.

Bunu Kıbrıs Türk devleti makamları bilmiyor, görmüyor, anlamıyorlar mı!

Bu kadar mı olanlardan habersizler?

Onu bunu bilmem.

Yarın çok geç olmadan derhal o, Yahudilere satılan topraklara el konulup, iskan izinleri...

Vatandaşlık izinleri...

Mesken edinme izinleri iptal edilmeli.

Kıbrıs Türktür Türk kalacaktır.

Herkes ayağını denk alsın.

Dün emanet bıraktığımız Kıbrıs'ı 1974 temmuzunda savaşarak zorla, ancak üçte birini alabildik.

Bunu böyle olduğunu kim bilmiyorsa gelsin anlatayım.

Kıbrıs'ta ben tam beş yıl kaldım.

Ciğerlerini bilirim.

Ey Kıbrıslı Türk kardeşlerim!

Yavru Vatanımıza sahip çıkın yoksa yarın bugün Filistinlilerin başına gelenler sizin de başınıza gelir.

Ona göre...