İnsanlığa hasetle bakan bir batı dünyası var.

İnsan hakları varmış!
Yalan.
İnsan Hakları Beyannamesi varmış!
Yalan.
O beyannamedeki normlara uyacaklarmış!
Yalan.
İnsana saygı hukuku varmış!
Yalan.
Avrupa Parlamentosu İnsan Hakları Kurulu varmış!
Yalan.
İnsanın yaşam hakkı varmış!
Yalan.
Batı medeniyeti varmış!
Yalan.
Dini inançlara saygılılarmış!
Yalan.
Kadın haklarına saygılılarmış!
Yalan.
Çocuk haklarına saygılılarmış!
Yalan.
İnsani kılık kıyafet serbestliği varmış!
Yalan.
Yaşlılara saygıları varmış!
Yalan.
Hasta haklarına saygılılarmış!
Yalan.
Birleşmiş Milletler kararlarına saygılılarmış!
Yalan.
NATO kararlarına saygılılarmış!
Yalan.
Aile yapısına saygılılarmış!
Yalan.
Dini inançlara saygılılarmış!
Yalan.
İbadethanelere saygılılarmış!
Yalan.
Kutsal mabetlere dokunmazlarmış!
Yalan.
Silahsız insanlara dokunmazlarmış!
Yalan.
Masum insanlara saygıları varmış!
Yalan.
Silahsız insanlara dokunmazlarmış!
Yalan.
Hastalara zulüm etmezlermiş!
Yalan.
Batı medeniyeti, diğer medeniyetlere saygılıymış!
Yalan.
Beyaz ırk diğer ırklara göre üstün yaratılmışmış!
Yalan.
Yahudileri Allah diğer insanlara göre üstün yaratmışmış!
Yalan.
Bütün insanları Allah, Yahudilere hizmet etsinler diye yaratmışmış!
Yalan.
Müslümanlar kendi kendilerini yönetemezlermiş!
Yalan.
Dünya milletleri kendilerine hizmet etmelilermiş!
Yalan.
Devlet, yaratılmışların en şereflisi olan insanı ırk, renk, dil ve inanç farklılıklarını dikkate almaksızın; onları millet kavramı içine alarak bir bütünlük içinde yaşamalarını sağlar.
Hiçbir millet ve insanın, diğer hiçbir bir millet ve insana üstünlüğü yoktur.
Her insan ve milletin birbirine saygılı olma zorunluluğu vardır.
Gerisi lafügüzaf.