2024 yılı bütçesine göre, kurumlara ayrılan 11 trilyon 89 milyar liralık bütçenin yüzde 23'ü personel giderleri için kullanılacak.

EN FAZLA PAY MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI'NIN

Bu kapsamda Milli Eğitim Bakanlığı, personel giderleri için 790,1 milyar lira ile bütçeden en fazla payı aldı. Sağlık Bakanlığı personeli için ise 403,9 milyar liranın üzerinde ödenek aktarılacak. Emniyet Genel Müdürlüğü 222,3 milyar lirayla üçüncü sırada bulunurken, bu kurumun ardından gelen Milli Savunma Bakanlığına 213,5 milyar lira ayrıldı.

Gelecek yıl Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) çalışanlarına yaklaşık 6 milyar lira, Cumhurbaşkanlığı çalışanlarına 2,2 milyar lira, Anayasa Mahkemesi çalışanlarına 306,6 milyon lira ödeme yapılması planlanıyor.

ÖZEL BÜTÇELİ İDARELER

Özel bütçeli kurumların personeline gelecek yıl 305,1 milyar lira ödeme öngörülüyor. Buraya dahil olan yüksek öğretim kurumları personeli için 229,5 milyar lira aktarılacak.

Özel bütçeli kurumlardan personel ödemesi için en yüksek kaynak 18,1 milyar lirayla Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğüne verilecek. Karayolları Genel Müdürlüğüne de 17,6 milyar lira ayrıldı.

Düzenleyici ve denetleyici kurumların personeli için 6,4 milyar lira ödeme öngörülürken, bu kategoride 1,3 milyar lira ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) ilk, 1,2 milyar lirayla Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) ikinci sırayı aldı.

Ayrıca, Türkiye Su Enstitüsü personeli için 15,9 milyon lira, Atatürk Kültür Merkezi için 28,2 milyon lira verilecek.

Ödeneklerin ekonomik sınıflandırılmasına göre, bütçeden personel giderleri için toplam 2,6 trilyon, sosyal güvenlik devlet primi gideri için ise 312,5 milyar lira ayrıldı.

2024 bütçesinde kurumlar için öngörülen personel giderleri şöyle:

Kurumlar

Personel Giderleri

Sos. Güv. Devlet Prim Giderleri

Türkiye Büyük Millet Meclisi

5.980.156.000

596.876.000

Cumhurbaşkanlığı

2.225.960.000

123.287.000

Anayasa Mahkemesi

306.614.000

32.415.000

Yargıtay

1.819.763.000

221.759.000

Danıştay

1.281.960.000

140.756.000

Hakimler ve Savcılar Kurulu

573.498.000

58.199.000

Sayıştay

1.658.402.000

206.555.000

Adalet Bakanlığı

125.355.199.000

13.951.288.000

Milli Savunma Bakanlığı

213.505.521.000

26.371.769.000

İçişleri Bakanlığı

43.865.760.000

8.518.480.000

Dışişleri Bakanlığı

14.303.759.000

950.712.000

Hazine ve Maliye Bakanlığı

16.261.055.000

1.881.537.000

Milli Eğitim Bakanlığı

790.060.716.000

94.210.419.000

Sağlık Bakanlığı

403.926.442.000

47.721.783.000

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı

2.223.193.000

348.495.000

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı

28.433.972.000

4.396.914.000

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı

841.277.000

103.390.000

Kültür ve Turizm Bakanlığı

10.375.745.000

1.332.516.000

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

2.588.167.000

318.429.000

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı

11.796.489.000

1.535.334.000

Ticaret Bakanlığı

12.716.079.000

1.365.966.000

Gençlik ve Spor Bakanlığı

1.499.516.000

199.748.000

Tarım ve Orman Bakanlığı

41.161.830.000

5.445.485.000

Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği

180.960.000

20.554.000

Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı

9.666.945.000

780.473.000

Jandarma Genel Komutanlığı

144.549.110.000

14.220.338.000

Sahil Güvenlik Komutanlığı

6.019.110.000

632.134.000

Emniyet Genel Müdürlüğü

222.293.862.000

29.945.025.000

Diyanet İşleri Başkanlığı

77.577.847.000

10.026.374.000

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı

4.236.191.000

508.792.000

Elektrikte yenilenebilir enerjinin payı yüzde 55’e yükseldi Elektrikte yenilenebilir enerjinin payı yüzde 55’e yükseldi

Gelir İdaresi Başkanlığı

23.444.185.000

2.945.978.000

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü

6.726.457.000

996.904.000

Meteoroloji Genel Müdürlüğü

1.721.578.000

242.353.000

Göç İdaresi Başkanlığı

7.111.020.000

1.248.213.000

Avrupa Birliği Başkanlığı

293.291.000

34.567.000

Devlet Arşivleri Başkanlığı

572.198.000

86.452.000

İletişim Başkanlığı

800.977.000

78.649.000

Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı

1.108.573.000

166.286.000

Strateji ve Bütçe Başkanlığı

681.969.000

75.460.000

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

2.262.565.000

262.900.000

İklim Değişikliği Başkanlığı

64.196.000

7.156.000

Genel Bütçeli Kurumlar (I Sayılı Cetvel)

2.242.072.107.000

272.310.720.000

Özel Bütçeli Kurumlar (II Sayılı Cetvel)

305.066.981.000

39.228.774.000

Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlar (III Sayılı Cetvel)

6.355.948.000

911.470.000

I+II+III Sayılı Cetvele Tabi Kurumlar Toplamı

2.553.495.036.000

312.450.964.000

Özel Bütçelere ve DDK'lara Hazine Yardımı

0

0

Gelirden Ayrılan Paylar

0

0

Merkezi Yönetim Bütçesi Toplamı

2.553.495.036.000

312.450.964.000

AA