Toplumsal eşitlik ve toplumsal cinsiyet eşitliği gibi kavramlar Türkiye’de yıllardır tartışma konusu olan kavramlar.

Neredeyse her gün bu kavramlarla karşı karşıya kaldığımız zamanlar oldu.

Bazen tam bir tartışmanın ortasında bazen bir sohbet ortamında bazen de bir eylemde…

***

Dünya değiştikçe toplumsal eşitlik ve toplumsal cinsiyet eşitliği gibi kavramlarında anlam değiştirdiğini görüyoruz, duyuyoruz…

Bu değişimler bazen çağımızın gereksinimleri doğrultusunda tamamen ihtiyaçtan kaynaklı da olabiliyor, bazen ise tamamen provokasyon amaçlı kavramları sabote etmek için de olabiliyor.

***

Toplumsal eşitlik ve toplumsal cinsiyet eşitliği birçok farklı şekilde tanımlanıyor.

Aslında her topluluk bu kavramları kendine göre tanımlamış diyebiliriz.

Netice itibariyle toplumsal eşitlik hakkında “Tüm insanların özgür ve eşit olarak doğduğu gerçeği ile tüm bireylerin haklara sahip olduğunu, aynı düzeyde saygıyı hak ettiğini kabul etmektedir. Toplumda yaşayan herkesin eşit muamele görme hakkı vardır” şeklinde bir tanımlama yapılıyor

Toplumsal cinsiyet eşitliği hakkında ise “Farklı cinsiyetlere sahip bireylerin eşit haklara sahip olması demektir. Yani her iki cinsin de tüm kamusal ve özel yaşam alanlarına eşit seviyede katılımı ve bu alanlarda eşit seviyede görünür olması anlamına gelir” diye bir tanımlama yapılıyor.

***

Ciddi bir yazı yazacağım gibi bir giriş yaptım ama aslında o kadarda ciddi değil.

Tamamen sosyal medyada gördüğüm bir videodan bahsetmek için böyle bir giriş yaptım.

İstanbul’un Fatih ilçesindeki Balat semtinde bir kafeden bahsedilmiş videoda…

Sadece kadınların girebildiği konsept bir kafe…

Paylaşılan bu video ‘Bu kafeye erkeklerin girmesi’ yasak şeklinde bir ibareyle başlıyor ve videonun devamında kafenin özelliklerinden bahsediliyor.

Yani ben hiçbir zaman bir kıraathanenin kapısında ‘Kadınlar giremez’ diye bir ibare görmedim.

Gören duyan varsa da özür dilerim.

Hatta birçok kadının kıraathanelerde vakit geçirdiğine bile şahit oldu.

***

Eleştirmek istemiyorum böyle bir kafenin varlığını çünkü belli ki bir ihtiyaçtan doğan bir yer burası…

Netice itibari ile ülkemizde kadına karşı olan değeri gördüğüm için böyle uygulamaların ortaya çıkmasını doğal olarak görüyorum.

Ama gerçekten bir kavram karmaşası olduğu ortada…

***

Türkiye’nin geride kalmışlığı, kadına olan bakış açısı ve yönetim tarzından dolayı böyle uygulamalar şaşırtıcı değil…

Kadın konseptli kafeler, kadınlar plajı, sadece kadınların girebildiği eğlence mekanları vs. daha birçok aklıma gelmeyen örnek var.

Böyle uygulamaların olması ve toplumsal cinsiyet eşitliği kavramını tamamen yok sayıyor.

***

Gelişmiş ülkelerde böyle uygulamaların olduğunu pek görmüyoruz.

Eğitim ve kültür seviyemizin arttığı gün böyle ayrışmaların ortadan kalktığı gün olacaktır.

Evet, zor bir süreç…

Türkiye’nin sosyo-ekonomik yapısı buna engel gibi görünse de bir gün bu kavram karmaşaları ortadan kalkacaktır.

İnsanın yaratılışı gereği kadın ve erkek her zaman eşittir. Eşit kalmalıdır.