Tarih boyunca insanlık bazı zamanlarda katliamlara veya soykırımlara tanık olmuş.

Bilinen tarihlerde en büyük katliamları Hıristiyanlar yapmış.

Haçlı orduları gittikleri, girdikleri ve işgal ettikleri her yerde büyük katliamlara imza atmışlar.

Haçlıların Kudüs’e girmeleri tam bir vahşet örneği olmuştur.

Binlerce insanı kadın, çoluk çocuk demeden katletmişlerdir.

Sonra en önlerde Moğollar gelir katliam sıralamasında.

Orta Asya da Türkleri katletmişler.

Sivas katliamı ve Bağdat katliamları çok vahşice olmuştur.

Yakın tarihe baktığımızda Fransızların Cezayir katliamları öne çıkar.

Bir buçuk milyon Cezayirliyi yüz yıl kadar önce katletmişlerdir.

Afrika’ya giden Fransızlar, Portekizliler, İspanyollar oradaki siyahileri derilerinin rengi yüzünden insan olarak görmemiş topluca öldürme yoluna giderek katletmişlerdir.

İspanyollar Endülüs’te on binlerce Müslüman’ı katletmiş, tarihe en kanlı toplu ölümler olarak geçmişlerdir.

Yine İspanyollar ülkelerindeki Yahudileri topluca katlederlerken Osmanlı devleti buna razı olmamış ve on binlerce Yahudi’ye İstanbul’un kapılarını açarak, İspanyol Yahudilerini kurtararak ülkemize getirerek katliamlarını önlemiştir.

Yeni kıta Amerika keşfinden sonra buraya giden kaçkın Avrupalılar Amerika yerlileri olan Kızılderililere soykırım uygulamış, bir buçuk milyondan fazla Kızılderili katletmişlerdir.

Gene Amerika gemilerle Afrika dan kaçırdığı binilerce siyahiyi katletmişlerdir.

Kıbrıs ta yakın tarih 1974’te Rumlar Türklere soykırım uygulamış, binlerce Kıbrıslı Türkü toplu mezarlara gömmüşlerdir.

Çarlık Rusya’sının göz dönmüş katili Stalin, Lenin gibi on binlerce Türkü trenlere bindirerek Sibirya’ya sürerek beş yüz bin Türkün katline sebep olmuş, öldürmüşlerdir.

Rusların Çeçen katliamları yıllarca sürmüş, binlerce Çeçen Çerkes halkı katledilmişlerdir.

Amerika son yirmi, otuz yıl içerisinde Irak ta Afganistan da binlerce insanı bombalayarak öldürmüş, katletmişlerdir.

Alman Hitler, binlerse Yahudi’yi seksen yıl önce katlederek soykırım uygulamıştır.

Orta Asya da, Türkler kendi aralarında anlaşmazlığa düşüp bölününce Çinliler bu fırsatı kaçırmamış ve binlerce Türkü kılıçtan geçirmiş, soykırım ve katliam yapmışlardır.

İngilizler Hindistan da yüz yıl önce Hintlilere karşı katliamlara girişmiş, binlerce Hintliyi katletmişlerdir.

Tarihin derinliklerine inildikçe bazı kavim ve milletlerin, ırkların ve soylarının soykırıma uğradıklarına şahit olur, öğreniriz.

Amerikalılar kırk yıl kadar önce Hindistan da etil gaz ile yirmi bine yakın Hintlinin ölmesine neden olmuşlardır.

En son ise, yedi aydır süren İsrail’in Filistinlilere uyguladığı katliamlar ve soykırım tarihin gördüğü en son ve en acımasız soykırımlarından biri olarak tarihe geçecektir.

İnsanlık tarihi boyunca batılılar ve özellikle Hıristiyanlar soykırım ve katliam yapmada başı çekmiş zalimlerdir.