Türk işçisi, 1 Mayıs’a hazırlanıyor.
Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş) ve bağlı sendikalar, ‘Emek ve Dayanışma Günü’nü bu yıl Bursa’da kutlayacak.
Türk-İş Bursa Bölge Temsilcisi Ruhi Biçer, dün düzenlediği basın toplantısıyla programın detaylarını paylaştı.
Ruhi Biçer’in verdiği bilgilere göre Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay ve tüm sendika başkanlarının katılımıyla gerçekleştirilecek buluşma FSM Bulvarı’ndaki hastane alanında olacak.
Çevre illerden işçilerin de geleceği organizasyona dev bir katılım beklenirken sabahın erken saatlerinde (08.00-10.00) FSM Bulvarı’nda kortej tertip edilecek.
Türk-İş Bursa Bölge Temsilcisi Ruhi Biçer, ‘Ekonomik Krizin Nedeni Biz Değiliz’ başlığında planlanan programda Türk-İş, ‘Yoksulluğa’, ‘Hayat Pahalılığına’, ‘Vergide Adaletsizliğe’, ‘Esnek Çalışmaya’, ‘Kayıt dışı İstihdama’, ‘Taşeronlaştırmaya’ ve ‘Sendikasızlaştırmaya’ ‘Dur’ diyecek.
Kutlamalarda ‘İnsan onuruna yakışır yaşama ve çalışma şartları istiyoruz’ vurgusu yapılacak.
***
Basın açıklamasında gelir dengesinin bozulmasından şikayetçi olan Ruhi Biçer, ülkenin içinde bulunduğu olumsuz ekonomik şartların sorumlusunun işçi olmadığını vurguladı.
İşçinin üretim ve ihracattaki rolünün altını çizen Biçer, vergi adaletsizliğinin giderilmesi gerektiğini belirtti.
Ekonomi politikalarındaki hataların bedelinin çalışana yüklendiğini ifade eden Ruhi Biçer, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ve TÜİK’i eleştirdi.
TCMB’nin Kur Korumalı Mevduat (KKM) uygulamasını servet transferi olarak yorumlayan Ruhi Biçer, taşeron uygulamaları da bu kapsamda değerlendirdi.
İş yerlerinde sendikal örgütlenmenin önündeki engellerden dert yanan Ruhi Biçer, yasada davaların 2 ay gibi bir sürede karara bağlanması şartına rağmen itiraz davalarının 5 yıl sürebildiğini dile getirdi.
Emeklilik sistemindeki adaletsizliklere dikkat çeken Ruhi Biçer, 4a’lı çalışan ve emeklinin hak gaspına uğradığını 4b ve 4c sigortalılar üzerinden izah etti. Çiftçi emeklileri ve sigortalılarına ilişkin rakamları kıyasladı.
Eğitim ve sağlık sistemindeki açmazlara parmak basan Ruhi Biçer, eğitimde fırsat eşitliği istediklerini belirtirken sağlığa erişimdeki sıkıntılara değindi. 
Bursa’da hali hazırda 100 binin üzerinde iş açığı olduğunu işsiz sayısının ise bilinmediğini vurgulayan Ruhi Biçer, işsizliğin çözümü için çalışma saatlerinin azaltılması gerektiğini savundu.
Ülke genelindeki sendikal faaliyete ilişkin istatistikleri paylaşan Ruhi Biçer, Türk-İş’in yetkili konfederasyon olarak her zaman emekçinin yanında olduğunu ve hak mücadelesi verdiğini belirtti.
Ruhi Biçer, Türk-İş’in farklı illerde diğer konfederasyonlarla birlikte 1 Mayıs kutlayabilirken Bursa’da bunun bir tutum ve anlayış farklılığından dolayı sağlanamadığını söyledi.
Türk-İş Bursa Bölge Temsilcisi Ruhi Biçer’in basın toplantısında tertip komitesinde bulunan TEKSİF Bursa Şube Başkanı Nihat Şeker, TOLEYİS Bursa Şube Başkanı Yücel Köksal, TÜMTİS Bursa Şube Başkanı Özdemir Arslan, Türk Metal Bursa 3 No’lu Şube Başkanı İsmail Türk, KOP-İş Bursa Şube Başkanı Can Uslu da katıldı. 
*** 
Bursa’da 1 Mayıs’ı merakla bekliyoruz. Türk-İş’in nasıl bir katılımı tesis edeceğini göreceğiz.
Özellikle çevre illerden taşımayla getirilecek işçilerin ulaşımı ve güvenliğinde gereken özen ve hassasiyetin gösterilmesini ve bir kazaya yaşanmamasını temenni ediyoruz. Zira bu konuda geçmişte acı tecrübeler var.
Türk-İş’in Bursa’dan vereceği mesajın bir kırılma noktası niteliğinde olup olmayacağına da şahit olacağız.
Giderek ağırlaşan ekonomik şartlar altında işçiye ölümü gösterip sıtmaya razı etme dönemi geride kalmış olmalı. 
İdeolojik bir noktadan değil mevcut gerçeklik üzerinden hayat pahalılığı, geçim sıkıntısı, vergi adaletsizliği, eğitim ve sağlık sistemindeki açmazlar üzerinden hakikat temelli bir tepki ortaya konabilmeli.
İşin açığı bu noktada Türk-İş’in samimiliğine diğerlerine nazaran daha çok güveniyorum. Özellikle de Türk-İş’in ortaya koyacağı tavırla 5 yıl sonra yeniden toplanan Çalışma Meclisi içinde referans bir oluşturulabileceğini düşünüyorum.
Elbette o meclise katılarak talepler dile getiriliyor ancak 1 Mayıs’ta toplanacak büyük kitlenin hep bir ağızdan ifadesiyle daha güçlü bir sesle mesajın etkisi ve sonuç alma hızı artırılabilir.
Temennimiz, Türk-İş’in bu fırsatı en verimli sonuçları alma odağında değerlendirmesidir.
Saygıyla…