"Üstün Zekâlı ve Dâhi Çocuklar Eğitimi Çalıştayı" adını taşıyan bu önemli çalıştayda üstün zekâlı çocukların kavramsallaştırılması, eğitimi, tanılanması, gelecekteki istihdam stratejileri ve öğretmen eğitimlerine dair önemli konuları masaya yatırıldı.

T Ü Z D E V Den Dâhi Çocuklar Eğitimi Çalıştayı 2

Çalıştaya İstanbul Valisi Davut Gül, Millî Eğitim Bakan Yardımcısı Ömer Faruk Yelkenci ve Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü Mustafa Otrar, Maarif Vakfı Başkan Vekili Ahmet Emre Bilgili, TÜZDEV Yönetim Kurulu üyelerinin yanı sıra birçok akademisyen, öğretmen, aile ve gönüllü katılım sağladı.

Çalıştay Açılış Konuşmalarında; Çalıştay Düzenleme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Bayram Özer, bu çalıştayın üstün zekâlı bireylerin potansiyelinin ortaya çıkarılmasında ve doğru yönlendirilmesinde büyük bir adım olduğunu belirtti.

TÜZDEV Genel Başkanı Op. Dr. Kemal Tekden, "Üstün zekâlı ve deha çaplı çocuklar, ülkemiz ve tüm insanlık için beşerî sermayedir. Beşerî sermayesine sahip çıkan ülkeler gelişmiş ülkelerdir. Hatta onlar başka ülkelerin de sermayesini gasp ederler. Yerüstü hazinesi dediğimiz bu çocuklara sahip çıkamayan toplumlar ise yeraltı zenginliklerini işleyemezler ve dolayısıyla vatanlarına sahip çıkamazlar. Bütün yetkililerimizi ülkemizden beyin göçüne engel olmaya ve Allah'ın bütün toplumlar için lütfu olan bu çocuklarımıza sahip çıkmaya davet ediyorum." dedi. Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü Doç. Dr. Mustafa Otrar: BİLSEM ve ARGEM ile çok sayıda üstün zekâlı çocuğa eğitim sunulduğunu, bu çocukların ülke için bir nimet olduğunu, bu nimete sahip çıkılması gerektiğini vurguladı. Eylül ayı sonu itibarıyla yerli ve millî, yapay zekâ destekli Türk Ulusal Zekâ Testinin (TUZÖ) faaliyete geçeceğini ve taramanın hızla yapılacağını iletti. Millî Eğitim Bakan Yardımcısı Ömer Faruk Yelkenci: "Yeni müfredatta farklılaştırma ve zenginleştirme çalışmalarının ilk defa yer alması son derece önemlidir. Bu atılım ile üstün zekâlı çocukların eğitim ihtiyaçlarına cevap verilebilecektir." dedi. Çalıştay sonuçlarına göre ARGEM, BİLSEM, öğretmen yetiştirme konularında gerekli önlemleri alacaklarını ekledi. İstanbul Valisi Davul Gül: "Kamu eli ile üstün zekâlı çocukların eğitiminin yapılması son derece önemli. Ancak sürdürülebilirlik için STK'ların da bu konuda çalışması son derece kıymetli." dedi. Çalıştay sonucunda çıktılar ile yapılması gerekenlerden toplumun her kesimine görev düştüğü ve herkesin sorumluluk alması gerektiğini vurguladı.

Bakan Özhaseki: Hedefimiz daha yeşil bir Türkiye Bakan Özhaseki: Hedefimiz daha yeşil bir Türkiye

İstanbul Valisi Davut Gül: “Kamueli ile üstün zekâlı çocukların eğitiminin yapılması son derece önemli. Ancak sürdürülebilirlik için STK’ların da bu konuda çalışması son derece kıymetli.” dedi. Çalıştay sonucunda çıktılar ile yapılması gerekenlerden toplumun her kesimine görev düştüğü ve herkesin sorumluluk alması gerektiğini vurguladı.