TCMB Başkanı Karahan'ın açıklamaları şöyle:

Merkez Bankası'nın görevi fiyat istikrarını sağlamaktır. Merkez Bankası olarak güçlü ekibimizle birlikte dezenflasyonu tesis etmeye yönelik çalışmalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz. Enflasyon hedeflerimizle uyumlu seviyelere gelene kadar parasal sıkılığı korumakta kararlıyız. Enflasyon beklentilerini ve fiyatlama davranışlarını yakından takip ediyoruz. Enflasyon görünümünde herhangi bir bozulmaya kesinlikle izin vermeyeceğiz. Kalıcı fiyat istikrarına ulaşana kadar politika duruşumuzu sürdürerek enflasyonu tahmin ettiğimiz patikaya düşürecek ve orta vadede ekonomimizi kalıcı fiyat istikrarına ulaştıracağız.

Küresel olarak önümüzdeki dönemde faiz indirimlerinin zamanlaması ve hızı önem kazanmıştır. Merkez Bankalarının indirim süreçlerini kademeli bir şekilde sürdürecekleri ve küresel ölçekte parasal sıkılığın korunacağı değerlendirilmektedir.

Sıkılaştırma adımlarımızla talepte dengelenme süreci başlamıştır. Perakende satışların mevcut seviyesinin hala dirençli olduğunu değerlendiriyoruz. Parasal duruşumuzu korumakta kararlıyız. Son dönemde ithalat eğilimi zayıflamıştır. Otomobil ithalatının artışı da bu dönemde hız kesmiştir. Ocak ayı geçici verileri dış ticaret eğiliminde iyileşmenin devam ettiğini gösteriyor. Cari dengede iyileşmenin devamını öngörüyoruz. Hizmet enflasyonu eğiliminde son çeyrekte yavaşlama kaydedilmesine rağmen katılık sürmektedir. Hizmet enflasyonundaki katılığın önemli bir bileşeni kiralardır. Konut piyasası gelişmeleri öncü göstergeleri olarak yakından takip ediliyor. Büyük kentlerde konut fiyatlarında artış hızı belirgin şekilde yavaşladı. Enflasyon beklentilerinin seviyesi ve dağılımı önemli ölçüde iyileşmiştir. Beklentilerin tahmin aralığına yakınsaması para politikasının duruşu açısından önemli bir ölçüttür.

KKM’nin azalmasına ve Türk lirası mevduatın payının artmasına yönelik uygulamalara devam edilmektedir. 290 milyar lira olan depo alım bakiyesi Şubat ayında 100 milyar liraya gerilemiştir. Parasal sıkılaştırma sürecinde, kredi ve mevduat faiz oranları da yükselmiş, finansal koşulların sıkılaşması sağlanmıştır. Politika faizinin mevcut seviyesini, enflasyonun ana eğiliminde belirgin bir düşüş sağlanana ve enflasyon beklentileri tahmin aralığına yakınsayana kadar sürdüreceğiz. Enflasyon görünümünde belirgin bir bozulma öngörülmesi halinde, parasal sıkılık gözden geçirilecektir. Likidite sterilizasyonuna ön alıcı bir anlayışla ve güçlü şekilde devam edeceğiz. Politika faizinin ocak ayında ulaştığı seviye ve parasal aktarımı güçlendirmek için atmakta olduğumuz destekleyici adımlarla birlikte, dezenflasyonun tesisi için gerekli parasal sıkılık düzeyine ulaştığımızı değerlendiriyoruz.

TL MEVDUAT FAİZLERİ YENİDEN ARTIYOR

TL mevduat faizleri yeniden artmaya başladı. Kredi büyümesinde oluşacak aşırılıklara izin vermeyeceğiz. Mevduat tarafında TL mevduata güçlü geçiş gerçekleşmiştir. 5 ayda TL mevduat 2,4 trilyon lira artmış, KKM 910 milyar lira azalmış, yabancı para mevduat 1,3 milyar azalmıştır. Son düzenlemeler ile TL mevduatın payının artırılması ve KKM’den TL mevduata geçişin desteklenmesi ile parasal aktarımın güçlendirilmesi hedeflenmektedir. Mevduat faizleri ve TL mevduat payı, politika çerçevemizin önemli bir bileşeni olmaya devam edecektir. Ocak ayında TL mevduat payındaki artışın yavaşladığını gözlemledik. Getiri eğrisinde normalleşme gözlemlenmektedir.

ENFLASYON TAHMİNLERİ

2024, 2025 ve 2026 yıl sonu enflasyon tahminleri bir önceki rapordaki haliyle korunmuştur. 2024 yıl sonu tahmini yüzde 36, 2025 yıl sonu tahmini ise yüzde 14 olarak kalmıştır. Tahmin aralıklarının alt ve üst noktaları da 2024 yılı için yüzde 30 ve 42, 2025 yılı için ise yüzde 7 ve 21’e tekabül etmektedir. Enflasyonun 2026 yılını tek haneli seviyelere gerileyerek yüzde 9 ile tamamlaması, orta vadede ise yüzde 5 hedefinde istikrar kazanması öngörülmektedir.

"DEZENFLASYON DÖNEMİNE GİRECEĞİZ"

Mayıs sonrasında yıllık manşet enflasyonda hızlı bir düşüş göreceğimiz dezenflasyon dönemine gireceğiz. Likidite yönetimi son dönemde oldukça önemli, KKM kaynaklı ödemeler sistemik olarak fazlaya yol açıyor, bu da mevduat faizlerinin aşağı gelmesine neden oluyor, Ocak ayında bunu gördük.

"EK FAİZ ARTIŞI GEREKTİĞİNİ ŞU AN DEĞERLENDİRMİYORUZ"

Borsa günü nasıl tamamladı? 23 Şubat Borsa’da son durum Borsa günü nasıl tamamladı? 23 Şubat Borsa’da son durum

Değerlendirmelerimiz sıkılaştırmanın çalıştığını gösteriyoruz. Ek bir faiz artışı gerektiğini şu an değerlendirmiyoruz. Görünüm bozulması halinde kararımızı gözden geçireceğiz.

"BİZİM GÖREVİMİZ FİYAT İSTİKRARIDIR"

Orta ve uzun vadede dezenflasyonun tesis edilmesi büyümeyi daha sürdürülebilir hale getirecektir. Kısa vadede sıkılaştırma talepte bir yavaşlamaya neden oluyor, bunun büyümeye etkisi olacaktır. Bizim görevimiz fiyat istikrarıdır, bunun için gerekli kararları almakta kararlıyız, reel ekonomiye yansımalarını da gözetiyoruz.

Son dönemde rezervlerde düşüşün birden fazla sebebi var, bir tanesi KKM'den yabancı paraya dönüşlerin artması. Mevduat faizlerini politika faizini yansıtacak düzeyde tutmak durumundayız. Sorun gördüğümüz zaman gerekli adımları hızlı bir şekilde atıyoruz. Zorunlu karşılıklarda bir düşüş planımız yok, son düzenlemelerin etkilerini göreceğiz. Yılın ikinci yarısından itibaren hizmet enflasyonda toparlanmanın dezenflasyon sürecine destek vereceğini öngörüyoruz.

"REZERV HEDEFİMİZ YOK"

Bir rezerv hedefimiz yok, piyasa şartları elverdiği sürece bir miktar daha rezerv biriktirmemiz gerekiyor. Mayıs'ta enflasyonun yüzde 73'te zirve yapacağını, daha sonra yıl sonunda yüzde 36'ya ineceğini öngörüyoruz.

Ayrıntılar geliyor...

Editör: Özge Toptaş