SGK, kaplıcada vatandaşların daha rahat bir tedavi süreci geçirebilmeleri için yeni bir düzenleme yaptı.
***
Buna göre SGK, kaplıca tedavilerini Genel Sağlık Sigortası (GSS) kapsamına dahil etti. Bu adım ile birlikte emekli, dar gelirli ve hastaların kaplıca masraflarını devlet karşılıyor.
***
SGK, gerekli şartları sağlayan kişilerin kaplıca tedavisi için yol, refakatçi ve gündelik masraflarını da üstleniyor. 
***
Bu yıl için il içi sevklerde (ilçe-merkez arası) 23 lira, şehirlerarası sevklerde ise 46 lira gündelik ücret veriliyor ve kaplıcaya ulaşım için yol parası desteği sağlanıyor.
***
Yol ücretlerinin alınabilmesi için SGK'ya ibraz edilmesi ve dilekçe ile müracaat edilmesi gerekmektedir.
***
Ancak, kaplıca tedavilerinden yararlanabilmek için resmi sağlık kurumlarında en az bir fiziksel tıp ve rehabilitasyon veya tıbbi ekoloji ve hidroklimatoloji uzman hekiminin bulunduğu sağlık kurulları tarafından sağlık kurulu raporu düzenlenmesi gerekiyor.
***
Sağlık raporunda tanı, önerilen tedavi, seans ve gün sayısı gibi bilgilerin yer alması zorunludur. 
Ayrıca, sağlık kurulu raporunun düzenlendiği tarihten itibaren 6 ay içinde tedaviye başlanmaması durumunda hastadan yeniden sağlık kurulu raporu alınması isteniyor.
30 SEANS SINIRI VAR
30 seans sınırı olmayan tanılar genellikle sürekli fizik tedavi gerektiren ve ciddi hastalıklar olarak nitelendirilebilecek durumları kapsar. 
***
Örneğin, parkinson hastalığı, miyokard enfarktüsü, kronik pulmoner yetmezlik gibi rahatsızlıklarda SGK'nın karşıladığı fizik tedavi seansı 30'un üzerine çıkabilir. 
***
Sigortalılar sağlık raporunu aldıktan sonra 15 gün içinde tedaviye başlamak zorundadır. Bu süre aşıldığında, yeniden rapor alınması gerekmektedir.
***
Rapor veya sevk formunda refakatin tıbben gerekli olduğu belirtilmelidir (18 yaşını doldurmamış çocuklar için aranmaz) ve tedavinin yapıldığı tesis tarafından refakatçi kalındığının belgelenmesi halinde, refakatçinin yol giderleri ve gündelikleri karşılanmaktadır.
***
SGK, her hasta için en fazla 21 günlük ödeme yapmaktadır.
***
Kaplıca tedavisine ihtiyaç duyanlar, Sağlık Bakanlığı tarafından işletme izni verilen kaplıca tesislerine başvurabilirler. Diğer tesisler ödeme kapsamına alınmamaktadır.
***
SGK'nın masraflarını karşılayacağı kaplıca tesislerinin listesine, 'kaplica.sgk.gov.tr' adresinden ulaşılabilmektedir.
YARARLANMAK İÇİN ARANAN ŞARTLAR
Tedavinin sağlanabilmesi için sağlık kurulu raporu gereklidir.
***
Sağlık kurulu raporu düzenlendiği gün dahil 5 iş günü içinde, kaplıca tesisine başvuru yapılmalıdır.
Bu süre aşıldığında, 6 ay içinde sevk belgesi gerekmektedir.
***
Yol giderinin ödenmesinde, tedavinin sağlanabileceği en yakın kaplıca tesisinin bulunduğu yer esas alınmaktadır.
HANGİ HASTALIKLARDA DOKTOR KONTROLÜ ÖNERİLİYOR?
Romatizmal hastalıklar. Kas ve eklem ağrıları, iskelet sistemi rahatsızlıkları, omurga ile ilgili şikayetler, boyun, ense, sırt, kalça, bel, diz, omuz ve kol ağrıları. Nörolojik ve travmatik hastalıklar. Böbrek ve idrar yolu hastalıkları. Solunum sistemi hastalıkları. Mide ve bağırsak hastalıkları. Spor sakatlıkları. Cilt hastalıkları.
***
Sonuç olarak, rahatsızlıkları sebebiyle tedavileri için kaplıca tedavisi görmesi gereken vatandaşlarımızın bu hizmeti sıkıntı yaşamadan alabilmesi için SGK Kurumu gerekli adımların atıldığını, bu imkandan yararlanmak isteyen vatandaşların bilgisine sunmayı bir görev biliyoruz.