Sosyal Güvenlik Mevzuatı bir kamu kurumu olan belediyelere kayıt dışılıkla mücadele için bazı görevler yüklemiştir. Belediyelerin 5510 sayılı kanunun yüklemiş olduğu bu görevleri zamanında ve eksiksiz olarak yerine getirmediği takdirde, yüklü miktarlarda idari para cezaları ödemeleri gerektiğini de hatırlatmak istiyorum.
***
Örneğin, belediyeler, inşaat yapı ruhsatı başta olmak üzere diğer tüm ruhsat veya ruhsat niteliği taşıyan işlemlerine ilişkin bilgi ve belgeler ile varsa bunların verilmesine esas olan istihdama ilişkin bilgileri, kendilerine verildiği tarihten itibaren, 5510 Sayılı Kanunun öngördüğü sürelerde SGK’ya bildirmekle yükümlüdürler.
Eğer söz konusu bildirimde bulunulmazsa yerine getirilmeyen her bir bildirim yükümlülüğü için en az aylık brüt asgari ücret tutarından başlayarak, verilmeyen belgenin türüne göre Asgari Ücretin diğer katları şeklinde idari para cezası ödemesi ile karşı karşıya kalınacağını da hatırlatmak istiyorum.
***
Belediyelerin SGK’ya karşı yükümlülükleri söz konusu bildirimlerin yapılmasının yanında diğer yükümlülüklerini de hatırlatmak istiyorum. Bunun yanında belediyeler tarafından, geçici iskân, iskan veya yapı kullanma izin belgesi verilmeden önce yapılan inşaat dolayısıyla SGK’ya borçlarının bulunmadığına dair, SGK Kurumu tarafından verilmiş, BORCU YOKTUR belgesinin istenmesi gerekmektedir. 
Söz konusu BORCU YOKTUR belgesinin Belediye kayıtlarına girmeden, hiçbir inşaat için İskan izni verilmesi mümkün olmayıp, bu durumun tespiti halinde ilgililerin ve yetkililerin hem idari hem de  büyük cezai sorumlulukları vardır. 
***
Belediyelerin dikkat etmesi gereken bir başka nokta ise ihaleler ile ilgilidir. Nitekim yapmış oldukları ihalelerle ilgili de SGK’ya bir bildirimde bulunmaları zorunludur. Kamu İhale Kanununa tabi tüm kamu kurumları gibi belediyeler de ihale yolu ile yaptırdıkları her türlü işleri üstlenenleri ve bunların adreslerini on beş gün içinde SGK’ya bildirmek zorundadırlar. 
***
Aksi halde yine her bir bildirim için aylık brüt asgari ücret tutarından az olmamak üzere idari para cezası uygulanacağını hatırlatmak isterim. Tüm kamu kurumları gibi belediyeler de 5510 Sayılı Kanun’un 85. maddesinde düzenlenmiş olan asgari işçilik uygulamalarıyla ilgili SGK tarafından istenilecek bilgileri ve belgeleri yazılı olarak en geç bir ay içinde vermek zorunda olduklarını da hatırlatmak isterim.
***
Sonuç olarak, belediyelerde, diğer Kamu Kuruluşları ve İşverenler gibi 5510 sayılı kanun gereğince, SGK Kurumuna vermesi gereken belgeleri, bilgileri ve ödemeleri zamanında yapmamaları halinde yüklü miktarlarda İdari Para Cezaları ile karşı karşıya kalacaklarını hatırlatır, Yetkililerin, Belediye de görevli personelleri bu konular da, dikkatli olmaları konusunda uyarmalarını tavsiye ederim.