Çocuğa tatil programı yapılırken de onun istek ve ihtiyaçları ilk sırada göz önüne alınmalıdır. Çocuğun spora mı, sanatsal faaliyetlere mi yoksa bilimsel konulara mı ilgisi olduğu saptanıp kendisine de danışılarak ortaklaşa uygun bir aktivite planı yapılmalıdır. 
***
Bu planlar yapılırken, çocukların yaklaşık 3 yaşından itibaren sosyalleşmeye başladıklarını unutulmamalı, kendi yaşıtlarının bulunduğu arkadaş grupların içinde yer alabilecekleri, takım halinde hareket etmenin önemini anlayabilecekleri aktivitelere öncelik tanınmalıdır.  
***
Çocuğun bulunduğu yaş ve cinsiyet grubuna göre tatil programının şekillendirilmesi de önemlidir. Örneğin ilkokul birinci sınıftaki bir çocuk, tatili yalnızca dinlenerek ve oyun oynayarak geçirdiği zaman, ertesi yıl okumayı unutmuş olarak okula gelebilmektedir. 
***
Bu çocukların,  günün en fazla bir saatini hoşlanabilecekleri bir kitabı okumaya teşvik edilmesi ya da basit problemler yaparak geçirebilmeleri sağlanabilirse, ikinci sınıfın programına uyum sağlamakta güçlük çekmeyeceklerdir. Bu nedenle çocuklar tatili ne kadar verimli ve dinlenerek geçirirlerse, bir sonraki okul dönemine o kadar dinamik ve dinlenmiş olarak başlayacaklardır.   
***
 “En verimli tatil şu şekilde geçirilir…” diye kesin bir hükümde bulunmak mümkün değildir. Çünkü bir takım bireysel farklılıkları dikkate almak gerekmektedir. Ancak fikir verme açısından “İyi bir tatil genel çerçevesiyle nasıl olmalıdır?” sorusunun yanıtını aşağıdaki maddelerle sıralamak mümkün;  
***
Kitap okuma yorucu bir faaliyet değildir. Bu nedenle, tatile girsek bile okumaya ara vermemeliyiz. Aksi halde zaten zor kazanılan okuma alışkanlığımızı kaybedebiliriz. Buradan yola çıkarak tatil zamanlarında aile içerisinde kitap okuma saatleri koyulması son derece önemlidir.  
***
Çocuğunuzun okul döneminde yaşadığı öğrenme ve ders sorunları varsa bunları hafifletmeye yönelik düzenli bir program hazırlayın. Örneğin her gün kısa da olsa okuma yazma ve akademik konulara yönelik bir çalışma saati olsun. 
***
Ancak bu programı yeniden bir baskıya ve sıkıntıya dönüştürmeyin. Günün kalan diğer kısmının birlikte keyifle geçmesine özen gösterin. Keyifli aktiviteleri çalışmanın sonrasına koyarsanız çalışmak için motive edici bir unsur olabilir.